Get Adobe Flash player

Obliczanie spadku terenu, spadku rzeki


skala18

gdzie hmax - hmin to różnica wysokości w metrach, d to odległość między punktami w metrach.
Jeżeli wynik chcemy podać w % lub w ‰ to korzystamy ze wzoru:

skala19

Na ogół zadania tego typu dotyczą mapy topograficznej. Należy np. obliczyć spadek terenu jaki pokonuje kolejka linowa lub spadek rzeki od jakiegoś punktu (źródło, most) po ujście. Najpierw musimy odczytać wysokości bezwzględne tych dwóch punktów z mapy i wtedy otrzymamy hmax (punkt położony wyżej) i hmin (punkt położony niżej). Następnie należy zmierzyć odległość miedzy punktami na mapie (np. linijką) a wynik (d) tego mierzenia przeliczyć w skali mapy i zapisać w metrach
Przykładowe zadanie:

Oblicz spadek terenu jaki pokonuje kolejka gondolowa na Jaworzynę


a) różnica wysokości jaką pokonuje kolejka gondolowa na Jaworzynę
hmax - 1114 m n.p.m (stacja górna kolejki)
hmin- .- 640 m n.p.m. (stacja dolna kolejki)
hmax - hmin = 1114 m n.p.m.- 640 m n.p.m. = 474m
b) długość kolejki wyliczona na podstawie mapy

skala20

skala21

Na podstawie: A. Kodyniak "Matematyka w geografii"